Wildfee's Ubella "Bella"


NFO a 09

geb.: 27.01.2020

GSD4 clear by parents
PKD gen

HCM clear
PKD clear

Giulietta av Skara Brae*FR "Julie"


NFO f 03 23
geb.: 15.03.2020

GSD4 clear by parents
PKD gen

HCM clear
PKD clear

Astra MarciMiau*PL "Astra"

NFO f 01 21 62
geb.: 29.10.2020

GSD4 clear by parents
PKD gen

HCM clear
PKD clear

Nordrasill Olimpia*PL "Hera"

NFO g 09 24
geb.: 16.06.2021

GSD4 clear by parents
PKD gen

HCM clear
PKD clear 

Nordrasill Priscilla*PL "Sarabi"

NFO d 09 23
geb.: 17.07.2021

GSD4 clear by parents
PKD gen

HCM clear
PKD clear

Greenfields Xenia*D "Freya"


NFO n 22
geb.: 10.10.2021

GSD4 clear by parents
PKD gen

HCM -
PKD -

Greenfields Wanda*D "Wendy"


NFO fs 09 23
geb.: 03.10.2021

GSD4 clear by parents
PKD gen

HCM -
PKD -